مهرداد پنجشنبه 26 دی 1392 01:19 ق.ظ نظرات ()
ˈمهدی شادنوشˈ روز چهارشنیه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان از وضعیت بودجه و اعتبار دانشگاه علوم پزشکی سمنان گله کرد.
وی اظهار داشت: وضعیت این دانشگاه حتی در بخش پرداخت حقوق به کارمندان نیز چندان مطلوب نیست.
وی با اشاره به حساسیت کار و وظایف دانشگاه علوم پزشکی سمنان، خاطرنشان کرد: این دانشگاه با ادارات مختلف برای اجرای امور سلامت مانند گرفتن آزمایش همکاری دارد ولی دستگاه های اجرایی حتی در پرداخت سهم خود از اجرای اینگونه برنامه ها کوتاهی دارند و همکاری نمی کنند.
وی تاکید کرد: اگر بخش سلامت جامعه در امور اجرایی از تعادل خارج شود تمام بخشهای جامعه دچار مشکل می شوند و خواستار همکاری و تعامل استاندا سمنان در مورد اعتبارات از سوی استاندار سمنان هستیم.
رییس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از تخصیص پایین اعتبارات این دانشگاه در بخشهای مختلف هزینه ای و عمرانی گله کرد.