مهرداد سه شنبه 8 بهمن 1392 03:09 ب.ظ نظرات ()
به گزارش عرش نیوز از استان سمنان، غلامرضا حسنی غربا روز دوشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران استان سمنان خاطرنشان کرد: بخشهای شرقی این استان به علت کاهش شدید بارندگی ها، در وضعیت خشکسالی بسیار شدید قرار دارد.
وی گفت: بر این اساس، در شرق استان سمنان خشکسالی بسیار شدید در مرکز و غرب خشکسالی شدید و در سمنان و شهمیرزاد خشکسالی عادی داریم.
وی افزود: امسال شاهرود و دامغان بیشترین میزان کاهش بارندگی و سمنان و شهمیرزاد کمترین میزان کاهش بارندگی نسبت به پارسال و بلندمدت را داشته اند.
وی خاطرنشان کرد: امسال شاهرود، بیارجمند و میامی شدیدترین وضعیت خشکسالی را در بین شهرهای استان سمنان دارند.
غربا با بیان اینکه تغییر اقلیم از تبعات کاهش بارندگی است، اضافه کرد: افزایش دما، کاهش رطوبت، کاهش بارندگی و پوشش ابر و خشکسالی های شدید از آثار تغییر اقلیم خواهد بود.
وی ادامه داد: تغییر حالت بارندگی ها از حالت مداوم به شدید و منقطع از دیگر مسایل به جامانده از تغییر اقلیم است که باعث ایجاد روان آب بر سطح زمین شده و نفوذ آب در خاک نیز کاهش می یابد.
وی با اشاره به اینکه با کاهش نفوذ آب در خاک و برداشتهای بی رویه آب از سفره های زیرزمینی، شاهد نشست بیابان هستیم، خاطرنشان کرد: وقوع سیلابها، افزایش تبخیر، وقوع سیل های مخرب، بیابانزایی، کاهش فضای آبهای زیرزمینی و افزایش پدیده های حدی شامل بیشترین سرما در زمستان و بیشترین دما در تابستان از تبعات تغییر اقلیم است.
وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد دشت های کشور در زمینه برداشت آب ممنوعه اعلام شده است، افزود: با این وجود مجوزهای حفر چاه نسبت به سال گذشته ۹۶ درصد در کشور افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه اگر تا پایان سال زراعی امسال بارندگی به شکل عادی خود بازگردد، بازهم با خشکسالی روبرو هستیم، اظهار داشت: مسایلی نظیر افزایش جمعیت شهری، افزایش مصرف آب شهری و روستایی، کشاورزی و صنعتی بر ادامه روند خشکسالی تاثیر دارد.
وی با بیان اینکه برای رفع این مشکلات باید به توسعه پایدار توجه بیشتری داشت، ادامه داد: استفاده از روش های نوین آبیاری کشاورزی به این دلیل که در روش سنتی تا ۴۰ درصد هدررفت آب وجود دارد، تقویت بخش مطالعاتی اجرای پروژه های عمرانی، اعطای تعرفه یارانه ویژه برق به مناطق کویری و گرمسیری در معرض خشکسالی با هدف کاهش مصرف کولرهای آبی، جلوگیری از تخریب مراتع و اشاعه فرهنگ بیمه محصولات کشاورزی از راهکارهای مدیریت منابع آب هستند.
وی به نیاز به ۱۵ ایستگاه خودکار برای هواشناسی و سنجش موارد مختلف در استان سمنان اشاره کرد و گفت: برای این ایستگاه ها که خودکار عمل می کنند و تنها نیاز به برق دارند، نقطه یابی انجام شده و فقط مشکل تامین اعتبار دارند.
سرپرست اداره کل هواشناسی استان سمنان درباره پیش بینی بارندگی چندماه آینده و تا پایان سال زراعی گفت: پیش بینی ها نشان می دهد خشکسالی کماکان ادامه دارد و تنها در اسفند و فروردین پیش رو بارندگی به وضعیت عادی بازمی گردد که جبران کاهش بارندگی ماه های گذشته را نمی کند.
متوسط سالانه بارندگی در استان سمنان بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلی متر است و امسال به دلیل کاهش بارندگی ها در کشور، ۹ استان در وضعیت خشکسالی شدید به سرمی برند که سمنان نیز در همین وضعیت قرار دارد.