مهرداد پنجشنبه 25 مرداد 1386 03:08 ق.ظ نظرات ()

دو

 

دوها در دو و میدانی به دسته‌های زیر تقسیم می شوند.


سرعت = (۱۰۰متر ۲۰۰متر ۴۰۰متر).


نیمه استقامت = (۸۰۰متر ۱۵۰۰متر).


استقامت = (۵۰۰۰متر ۱۰۰۰۰متر).


موانع = (۱۱۰متر ۴۰۰ متر ۳۰۰متر).


امدادی (۱۰۰*۴متر۴۰۰*۴متر). 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فدراسیون دو و میدانی با نام یاف شناخته می شود و سایتی هم به خود اختصاص داده است.

 ((( رکورها در دو و میدانی )))

لازم است قبل از گفتن رکوردها به این نکته اشاره کنیم که دو و میدانی یکی از پیچده‌ترین و سخت‌ترین و در عین حال جذاب‌ترین رشه‌های دنیاست.

 ماده  رکورد مردان رکورد زنان

 ۱۰۰متر ۹.۷۷

 ۲۰۰متر ۱۹.۳۲

 ۴۰۰متر ۴۳.۱۸

 ۸۰۰متر ۱.۴۱.۷۰

  ۱۵۰۰متر ۳.۲۶.۰۵

 ۵۰۰۰متر ۱۲.۵۳.۰۰

 ۱۰۰۰۰متر ۲۳.۰۰.۰۰

 ۱۱۰۰متر م ۱۲.۹۲

 ۴۰۰متر م ۴۷.۰۰

  ۳۰۰۰متر م ۷.۴۳.۰۰

 ۱۰۰*۴متر ۳۷.۱۲

 ۴۰۰*۴متر ۲.۵۲.۱۲قهرمانان داخلی و خارجی

سرعت(جسی اونز بن جانسون مایکل جانسون کارل لویس موریس گرین اتو بولدن شون کرافرد جاسلین گاتلین )