مهرداد جمعه 29 اردیبهشت 1396 01:04 ق.ظ نظرات ()
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از روابط عمومی فرمانداری شهرستان سمنان، اسامی 108 نامزد انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سمنان به این ترتیب اعلام شد:
1- آقای رضا ابوالخیریان فرزند محمد کد نامزد 124
2- آقای علی اصغر احسانی فرد فرزند ناصر کد نامزد 125
3- آقای سیدعباس احمدپناهی فرزند سیدفتح اله کد نامزد 126
4- آقای احمد اخلاقی فرزند حسینعلی کد نامزد 127
5- آقای علی اقبالی فرزند عبدالعلی کد نامزد 128
6- آقای عباس آلبویه فرزند علی اکبر کد نامزد 129
7- خانم گوهر البویه فرزند عباسعلی کد نامزد 141
8- خانم ناهید امیدی فرزند محمد علی کد نامزد 142
9- آقای یاسر باجان فرزند علیرضا کد نامزد 145
10-آقای ابراهیم باصری فرزند حسین کد نامزد 146
11- آقای غلامرضا بصیرت فرزند محمد کد نامزد 148
12-آقای محمدرضا بهار فرزند حبیب ا... کد نامزد 149
13- آقای محمدمهدی بهار فرزند علی کد نامزد 151
14-آقای فرهاد بهشتی فرزند علی اصغر کد نامزد 152
15-خانم مریم بیگلری فرزند محمدعلی کد نامزد 154
16- آقای علی پارسا فرزند حسن کد نامزد 156
17- خانم زهره پازوکی فرزند عبدالصمد کد نامزد 157
18- آقای علی اصغر تاج آبادی فرزند محمد کد نامزد 158
19- آقای ابوالفضل تشرعی فرزند حسن کد نامزد 159
20- آقای محمد جهان فرزند علی اکبر کد نامزد 161
21- آقای سیدحسن حسینی فرزند سیدمرتضی کد نامزد 162
22-آقای کوروش حصیرباف فرزند زین العابدین کد نامزد 164
23- آقای مجتبی خراسانی فرزند محمد کد نامزد 167
24- آقای مهدی خراسانیان فرزند ولی اله کد نامزد 168
25- خانم شهناز خلدی فرزند داود کد نامزد 169
26- آقای مهرداد دادرس مشهور به - فرزند فتح الله کد نامزد 171
27- آقای عباس دارابی فرد فرزند مصطفی کد نامزد 172
28- آقای مرتضی داودی مشهور به بهزاد فرزند پنجعلی کد نامزد 174
29- آقای تقی دربانیان فرزند رضا کد نامزد 175
30- آقای رضا دربانیان مشهور به سروش فرزند عبدالحمید کد نامزد 176
31- آقای مجتبی درویش خادم فرزند محمد کد نامزد 178
32- خانم مریم دوست محمدی فرزند حسین کد نامزد 179
33- آقای مراد دوست محمدیان فرزند اله مراد کد نامزد 181
34- آقای ایرج ذوالفقاری فرزند غلامحسین کد نامزد 182
35- آقای محمدرضا رجبی فرزند علی کد نامزد 184
36- آقای محمدرضا رجبی نسب مشهور به محمود رجبی نسب فرزند ابراهیم کد نامزد 185
37- آقای علیرضا رستمی فرزند عبدالله کد نامزد 186
38- آقای محمدعلی رستمیان فرزند محمدرضا کد نامزد 187
39- آقای علی رضاکاظمی فرزند سیف الله کد نامزد 189
40- خانم زینب رهبر فرزند امان الله کد نامزد 191
41- خانم سیما روشنائی فرزند لطف اله کد نامزد 192
42- آقای محمد زحمت کش فرزند حبیب الله کد نامزد 194
43- آقای سیدرامین زرگر فرزند سید احمد کد نامزد 195
44- آقای حجت الله زیاری فرزند حسن کد نامزد 196
45-آقای غلامرضا سالار فرزند علی اکبر کد نامزد 198
46- آقای سیدمسعود سیادتی فرزند آقاسید علی کد نامزد 212
47- آقای حسن شادپور فرزند علی کد نامزد 214
48- آقای عبدالحسین شاهی فرزند عباس کد نامزد 215
49- آقای سیدکاظم شجاعی فرزند سید اسماعیل کد نامزد 216
50- خانم صدیقه بیگم شجاعی فرزند سید عبدالله کد نامزد 217
51-آقای رضا شریفی فرزند فضل الله کد نامزد 218
52- خانم مریم شعبانی فرزند محمد کد نامزد 219
53- خانم مریم شعبانی برزگر فرزند محمود کد نامزد 241
54- آقای محمدحسن شکری مشهور به حسن شکری- شکریان فرزند گل محمد کد نامزد 242
55- آقای علی صابریان فرزند عباس کد نامزد 245
56-آقای علیرضا صابریان فرزند اکبر کد نامزد 246
57- آقای علی رضا صادقی حقیقی فرزند کریم کد نامزد 247
58- آقای رضا صباغیان فرزند اسماعیل کد نامزد 248
59- آقای حسین صدرناصری فرزند ناصر کد نامزد 249
60- خانم زهرا صدیقی مشهور به صدیقی فرزند حسین کد نامزد 251
61- آقای عباسعلی طالب بیدختی فرزند محمد حسین کد نامزد 254
62-آقای امیرهوشنگ طالبی مشهور به طالب بیدختی فرزند محمد کد نامزد 256
63- آقای جواد عالمی فرزند محمد علی کد نامزد 257
64- آقای حمیدرضا عباسی فرزند علی محمد کد نامزد 258
65- آقای حمیدرضا عربیان فرزند حمزه کد نامزد 261
66- آقای سیدمجتبی علوی فرزند سید رضا کد نامزد 264
67- آقای مجید غایبی فرزند عبدالعلی کد نامزد 267
68- آقای محمدعلی غریب شائیان فرزند قاسم کد نامزد 268
69- آقای علیرضا غفوریان فرزند رحمت اله کد نامزد 269
70-آقای علیرضا فامیلی فرزند اسماعیل کد نامزد 271
71- آقای عبدالله فخار فرزند قدیر کد نامزد 272
72- آقای ابوالقاسم فخاریان مشهور به مهندس فخاری فرزند حسین کد نامزد 274
73- آقای جواد قادری فرزند محمدحسین کد نامزد 275
74- آقای عباس قادری فرزند محمد کد نامزد 276
75- خانم نیره قادری فرزند محمد کد نامزد 278
76- آقای مسعود کاشی فرزند عباس کد نامزد 279
77- آقای محمود کبیری فرزند احمد کد نامزد 281
78- آقای سیدحسن کیا فرزند سید احمد کد نامزد 285
79- آقای سیدکمال کیا فرزند سید علی اصغر کد نامزد 286
80- آقای سعید گرامیان فرزند عسکر کد نامزد 287
81-آقای حسین گل هاشم فرزند اسدالله کد نامزد 289
82-خانم راضیه محجوب فرزند یارعلی کد نامزد 291
83- آقای بابک محفوظی فرزند جمشید کد نامزد 292
84- آقای حبیب الله محقق فرزند عباسعلی کد نامزد 295
85- آقای محمدعلی محقق مشهور به وحید فرزند حسن کد نامزد 296
86-آقای مجید مداح فرزند رحمت الله کد نامزد 297
87- آقای جواد مسعودی فرزند حمدالله کد نامزد 298
88- آقای حسن مکبریان مشهور به هاشم فرزند محمد ضمان کد نامزد 412
89- خانم معصومه موثق فرزند رمضانعلی کد نامزد 414
90- آقای هادی مومن آبادی فرزند غلامحسین کد نامزد 415
91- آقای داود میرحاج فرزند رمضان کد نامزد 416
92- خانم نغمه ناجی فرزند خلیل کد نامزد 417
93- آقای علی نجار فرزند محمد علی کد نامزد 418
94- آقای اصغر نژادزارع مشهور به محمد زارع فرزند عبدالله کد نامزد 419
95-خانم مریم نژادلو فرزند تقی کد نامزد 421
96-آقای مجید نظری فرزند محمد کد نامزد 424
97- خانم معصومه نظری فرزند محمد کد نامزد 425
98- خانم مهین نوروزی فر فرزند صفر کد نامزد 426
99-آقای همت هادیان مشهور به هادیان فرزند محمدصادق کد نامزد 427
100- آقای سیدمهیار هاشمی هزاوه مشهور به هاشمی فرزند سیدمجتبی کد نامزد 428
101- آقای غلامرضا همتی فرزند ابوالفضل کد نامزد 451
102- آقای محمد همتی فرزند عباسعلی کد نامزد 452
103- آقای محمدابراهیم همتی فرزند صفرعلی کد نامزد 454
104- آقای محمدرضا همتی مشهور به فرشید فرزند حسین کد نامزد 456
105- خانم مهسا یدالهی فرزند حسن کد نامزد 458
106- آقای مهدی یعقوبی هریکنده فرزند حسینعلی کد نامزد 459
107- آقای محمود یوسفی مشهور به فرزند ناصر کد نامزد 461
108- آقای محمد یوسفیه فرزند عرب علی کد نامزد 462