مهرداد پنجشنبه 25 مرداد 1386 08:08 ق.ظ نظرات ()

چک کردن فایلهای خراب ویندوز و تعمیر آنها


ویندوز قابلیتی دارد که وقتی شما ناخواسته فایلی رو از فایلهای ویندوز پاک میکنید و ویندوزتان دچار مشکل میشه شما باید به این شاخه رفته این در مورد ویندوز ۹۸ و ملنیم و....start/accssoreios/system tools/system information


بعد واردsestem information شوید و از منوها بالا Toolsرو انتخاب کنید ودر آنجا یک گزینه داره به نامFile system chekerبعد وارد شویدو گزینه start رو بزنید.


در وینودز xpوارد system information شوید و بعد از منوی Toolsاین گزینه رو انتخابFile signature Verification Utility و بعد گزینه Satrt رو بزنید.همین.¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤