هم استانی پنجشنبه 1 تیر 1391 10:27 ب.ظ نظرات ()

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام دانشگاه

1

دکتر اصغر دادبه
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2

دکتر قاسم کاکایی
استاد دانشگاه شیراز

3

دکتر جعفر یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

4

دکتر فتح الله مجتبایی
استاد دانشگاه تهران

5

دکتر نصرالله پورجوادی
استاد دانشگاتهران

6

حجه السلام حسن نقی زاده

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

7

دکتر سید مرتضی حسینی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

8

دکتر قربان علمی دانشیار دانشگاه تهران

9

دکتر حسین حیدری استادیار دانشگاه کاشان

10

دکتر قدرت الله خیاطیان

استادیار دانشگاه سمنان

11

دکتر محمد جواد شمس استادیار دانشگاه مذاهب اسلامی

12

دکتر داود چوگانیان

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

13

دکتر علی اشرف امامی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

14

دکتر فیاض قرایی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

15

دکتر منصور معتمدی

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

16

دکتر مهدی حسن زاده

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

17

دکتر علی رحیم پور

استادیار پژوهشگاه سازمان گردشگری

18

دکتر سهراب عسکری

استادیار دانشگاه پیام نور اراک

17

دکتر ناصر رضایی

استادیار پژوهشگاه سازمان گردشگری


به نقل از http://www.bastamnews.ir/