مهرداد سه شنبه 19 دی 1391 09:57 ب.ظ نظرات ()

سمنان - با حضور رییس جمهوری کلنگ طرح توسعه سیکل ترکیبی نیروگاه قدس سمنان به زمین زده شد.

به گزارش ایرنا، زمان اجرای این پروژه مهم که برای آن چهار هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری شده، 6 ماه در نظر گرفته شده است.

رییس جمهوری برای افتتاح چند پروژه صنعتی، عمرانی به استان سمنان سفر کرده است.

ˈعلی نیکزادˈ وزیر راه و شهرسازی، ˈمجید نامجوˈ وزیر نیرو، ˈمحمدحسن طریقت منفردˈ سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رییس جمهور را در این سفر همراهی می کنند.