هم استانی پنجشنبه 14 شهریور 1392 09:18 ب.ظ نظرات ()

مکالمه دو زن دامغانی:

دیدیش؟
کیره؟
همون عینکیره!
میدونی دختر کیره گرفته؟
نه دخترکیره؟
دختر اتابکیره!
کدوم یکیره؟
کوچکیره؟
نه اون یکیره

چیستان دامغانی

كلیامكو چیست؟

ایا یك غذا است؟

ایا یك رشته كوه است؟

ایا نام یك روستا است؟

ایا نام یك شركت است؟

نه این زمزمه پیرزنی دامغانی است كه به دنبال كلیدهایش میگردد...

ادامه دارد...........