هم استانی یکشنبه 31 شهریور 1392 10:30 ب.ظ نظرات ()
دکتر حسین نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه ای به دانشگاه شاهرود اعلام کرد: شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم با ایجاد دانشکده معماری و شهرسازی موافقت قطعی و با ایجاد دانشکده مکاترونیک و رباتیک و دانشکده دخترانه ریحانه در آن دانشگاه موافقت اصولی به عمل آورده است.

در حال حاضر دانشگاه شاهرود 17 دانشکده فعال در 3 پردیس دانشگاهی و یک پردیس خوابگاهی دارد.