بسمه تعالی 
اصلح را انتخاب کنید و اصلح ملاک است پس دست به دست هم به 


مهندس علیرضا خسروی رای میدهیم .
باقوت الهی توانستیم کامی موثر برای پیشرفت  مهندس خسروی نامزد دهمین دوره مجلس شورا اسلامی قدمی برداریم 
ما سرخه ای های عزیز وبلاگی ایجاد کنیم 
به نام  


وب سایت حامیان مردمی مهندس خسروی شهرستان سرخه وستاد حامیان رویش جوانان مهندس علیرضا خسروی 

که باادرس زیر از امروز کار خودرا شروع کرد.


http://sorkhehnews.nedablog.ir
    رای ما درپای صندوق رای به مهندس خسروی