مهرداد چهارشنبه 17 آذر 1389 05:31 ب.ظ نظرات ()
خبرگزاری ایسکانیوز : مدیراداره راه وترابری شهرستان فیروزکوه ازچهار خطه شدن محورسمنان - فیروزکوه خبرداد.به گزارش خبرنگار "ایسکانیوز"؛ذکریا صفرزاده اظهارکرد:ازجمله طرح های دردست اقدام راه وترابری شهرستان فیروزکوه ،چهارخطه کردن محورسمنان –فیروزکوه است.
وی اضافه کرد:اجرای این طرح درمرحله نخست به طول 12کیلومتراست.
صفرزاده ادامه داد: قرارداد اولیه اجرای این طرح 72میلیارد ریال بوده که مرحله نخست آن آغازشده است.
مدیراداره راه وترابری شهرستان فیروزکوه ادامه داد:به نظرمی رسد تا پایان قرارداد این طرح،درمجموع حدود260میلیارد ریال هزینه شود.
وی تاکید کرد:26کیلومترازمحورسمنان –فیروزکوه درحوزه استان تهران است .
صفرزاده تصریح کرد : مدت پیمان برای این 12کیلومتراولیه،20ماه است که امیدواریم حتی زودتراز20ماه به نتیجه برسد.
وی اضافه کرد:همانند سالهای گذشته از پا نزدهم آبان ماه ،عوامل راهداری در گردنه های مختلف راه های شهرستان فیروزکوه مستقرشده اند.
مدیر اداره راه وترابری شهرستان فیروزکوه افزود:استقرار عوامل راه داری در راه های این شهرستان به خاطر شرایط جوی خاص شهرستان فیروزکوه است که نسبت به دیگر مناطق سرما وبارش برف بیشتری دارد.
صفرزاده افزود:اقداماتی که دراین زمینه انجام می شود،دپوی نمک به اندازه کافی،تجهیز ماشین آلات راهداری واستقرارآنها درراهدارخانه های شهرستان فیروزکوه است.
وی اضافه کرد:امسال 2دستگاه برف روب مکانیزه جدیدنیزبرای شهرستان فیروزکوه تهیه شده است .
مدیراداره راه وترابری شهرستان فیروزکوه تاکیدکرد: به محض تغییرشرایط آب وهوایی وبارش برف عوامل جاده ای حاضرمی شوند و نسبت به برف روبی ،نمک پا شی وایمن سازی راه ها اقدام می کنند.
صفر زاده اضافه کرد:طبیعی است که اگرعوامل راهداری به موقع به رسیدگی مشکلات جاده ای بپردازد،تصادفات جاده ای کمترمی شود.
وی یاد آورشد اگرشرایط طوری باشد که عوامل جاده ای در راه هامستقرنباشد،گره های ترافیکی،انسداد مقطعی و تصادفات ترافیکی ایجادمی شود.