مهرداد شنبه 15 آبان 1389 03:16 ق.ظ نظرات ()

 پیر نجم الدین دادبخش- پیر حسین علمدار

پیر نجم الدین دادبخش- پیر حسین علمدار را به مبارزه و دفاع از سمنان تهییج و تشجیع كردند و خود پیشاپیش مردم به حركت در آمده و به محافظت از برج و باروی شهر پرداختند ولی مقاومت دلاورانه مردم این شهر نیز مانند دیگر شهر های ایران پس از مقاومت شدید سرانجام به شكست مبدل شد .

مغولان پس از ورود به این شهر به قتل عام مردم سمنان و غارت اموال آنان مشغول شدند در این میان پیر حسین علمدار و پیر نجم الدین دادبخش از فعالیت وطن پرستانه خود دست برنداشتند و بر بالای برج داخلی شهر بی باكانه مقاومت می كردند كار این دفاع و مقاومت دلیرانه ملی به جائی رسید كه آنان پس از تمام شدن تیر با پرتاب كردن خشت و سنگ به طرف دشمن كار جنگ و دفاع را همچنان ادامه دادند بطوریكه معروفست این جانبازان گمنام وطن در راه حفظ و حراست زادگاه خود تا پای جان مقاومت كردند تا سر انجام همانطوری كه پیش بینی میشد با كسب افتخار عنوان سردار ملی  در راه میهن جان سپردند و شربت شهادت نوشیدند.

بعد از رفتن سپاه مغول بسوی خوار و ری افرادی كه از قتل عام سمنان جان به در برده بودند جنازه پیر حسین علمدار را جلوی دروازه عراق (ری) و جنازه پیر نجم الدین داد بخش را جلوی دروازه خراسان دفن كردند و برای یادبود این واقعه تاریخی ملی و جاوید نگه داشتن خاطره جانبازان میهن پرست شهر خود و تجلیل از روح پر فتوح سرداران با شهامت و افتخار آفرین آرامگاههای آبرومندی برای هر یك بنا كردند كه تا كنون باقی و پا برجاست .

گروهی مدفن مقبره شیخ نجم الدین دادبخش را شیخ نجم الدین طامه الكبری نامیده اند البته واقعه شهادت نجم الدین كبری كه او نیز در جریان حمله مغولان به خوارزم كشته شد ه است ،تقریبا شبیه واقعه شهادت شیخ نجم الدین دادبخش است . اما برخی از محققان درباره شهادت شیخ نجم الدین طامه الكبری نوشته اند :

چون چنگیز خان آوازه وی را شنید ه بود كسی را فرستاد بگوید كه : من خوارزم را قتل عام خواهم كرد آن بزرگ باید از میان ایشان برود و به ما بپیوندد شیخ در جواب گفته : هفتاد سال با تلخ وشیرین روزگار در خوارزم با این طایفه به سر بردم اكنون كه هنگام نزول بلاست اگر بگریزم از مروت به دور باشد.

بدین ترتیب احتمال داده می شود كه دو تن از مدافعان معروف مذكور در شهر سمنان نیز از شاگردان شیخ نجم الدین طامه الكبری بوده اند كه در موقع بروز فتنه مغولان به اشاره و به دستور شیخ بزرگ به زادگاه خود مراجعت كرده و طبق فرمان مرشد خویش به شرحی كه گذشت همراه مردم سمنان دلاورانه از این شهر دفاع كرده اند و سر انجام در راه دفاع از ملك و ملت شهید شده اند .

مقبره پیر نجم الدین كه از بناهای قرن هفتم هجری است در شرق شهر سمنان  در محلی بنام قبرستان پیر نجم الدین واقع است . (كه در انزمان بیرون دروازه خراسان بود)

در سمت مغرب شهر سمنان ابتدای بلوار احداثی بین سمنان و محلات ثلاث مقبره ای وجود دارد كه منسوب به پیر علمدار است . (كه در انزمان بیرون دروازه عراق بوده)

محمد خان صنیع الدوله در كتاب مطلع الشمس مقبره مزبور را مربوط به علمدار حضرت علی بن موسی الرضا (ع) دانسته ولی مردم سمنان آنرا همان پیرحسین علمدار می دانند .

  منبع : chemaka.blogfa.com

پیر نجم الدین